Cung đạo – Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

Phần I – Bao quát

Một nữ cung thủ với :

– Bên trái , trên xuống dưới

( 1 ) – Yukage – Găng tay

( 2 ) – Kyudogi – Võ phục

( 3 ) – Obi – Đai

( 4 ) – Hakama

( 5 ) – Tabi – Tất

a kyudogirla Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào
– Bên phải , trên xuống dưới

( 6 ) – Ya – Mũi tên

( 7 ) – Yumi – Cung tên

( 8 ) – Munete
Phần II – Yumi – Cung Tên

——-

A – Cung tên và thành phần cấu tạo

4 yumia Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

B – Dây cung – Tsuru

tsuruoffa Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

C – Nút thắt hai đầu cây cung – Tsuruwa

5 tsuru1 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

D – Quấn khứa dây cung – Nakajikake

6 nakaji Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

E – Căng hai đầu cung 

tsuruwa Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

Phần III – Ya – Mũi Tên

A – Mũi tên và thành phần cấu tạo 

 

3 1 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

B – Hai loại mũi tên( 1 ) – Haya ( Bay xoay phải )

9 animya1 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

7 haya Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

( 2 ) – Otoya ( Bay xoay trái )

10 animya2 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

8 otoya Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

C – Chiều dài mũi tên và thành phần cấu tạo

12 arrow length Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

11 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

Phần IV – Bia & Đích Hồng Tâm 

A – Makiwara – Bia tập bắn

 

22 makiwara Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

B – Đích hồng tâm
( 1 ) Matuwaku & ( 2 ) Kasumi Mato

18 matowaku Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

19 kasumi Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

21 matopape Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

Phần V – Trang Phục Cung Thủ

A – Kyudogi & Hakama 

 

17 clothing Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

B – Đai Obi

obi4 Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

C – Cách thắt đai Obi

17 tying obi Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

D – Cách mặc Hakama

16 hakama Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

E – Cách thắt găng tay Yugake 

13 yugake Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

Phần VI – Đạo Đường

Đạo Đường Cung Đạo

 

20 kyudojoa Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

( 01 ) – Matoba – Nhà đích

( 02 ) – Azuchi – Giải đích hồng tâm

( 03 ) – Kantekijo – Khoảng ngắm đích

( 04 ) – Yatori-michi – Đường viền biên

( 05 ) – Yamichi – Đường tên bay

( 06 ) – Hikae – Nơi chờ lượt bắn tiếp theo

( 07 ) – Honza – Nơi xuất phát

( 08 ) – Sadamenoza – Nơi tĩnh tâm ( thiết lập tư thế )

( 09 ) – Shai – Vị trí bắn

( 10 ) – Kamiza

( 11 ) – Shimoza

( 12 ) – Makiwara – Vùng bia tập

21 shajo Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

 

22 matoba Cung đạo  Tìm hiểu nét đẹp xứ sở hoa Anh Đào

” Mỗi mũi tên là một cuộc đời ! ” – Zen and The Art of Archery 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online