Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KG

Mặt cong lồi của giá sách được sử dụng cho việc trưng bày các cuốn sách, mặt bên kia là không gian văn hóa đọc với tông trắng chủ đạo. Mỗi giá sách được xem như một cái “kén”, đó là khu vực với chỗ ngồi có mái che sử dụng ánh sách gián tiếp với tông trắng chủ đạo của nội thất (phản xạ ánh sáng tốt hơn).

 
 

Studio KG phối hợp cùng NOR Architects vừa hoàn thành thiết kế mới của họ, nội thất Hiệu sách Librairie La Fontaine. Dự án được thực hiện từ thời điểm Trung tâm Rolex Sanna di dời trụ sở từ năm 2010. Thiết kế độc đáo từ giải pháp phá vỡ nguyên mẫu của các tủ sách bằng các cấu trúc cong.

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KG

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KG

Nội thất khu trưng bày

Mặt cong lồi của giá sách được sử dụng cho việc trưng bày các cuốn sách, mặt bên kia là không gian văn hóa đọc với tông trắng chủ đạo. Mỗi giá sách được xem như một cái “kén”, đó là khu vực với chỗ ngồi có mái che sử dụng ánh sách gián tiếp với tông trắng chủ đạo của nội thất (phản xạ ánh sáng tốt hơn).

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KG

Nội thất không gian đọc

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KG

Nội thất không gian đọc – trần Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KGMặt bằng bố trí nội thất

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KGNội thất không gian trưng bày

 Trải nghiệm tại hiệu sách Librairie La Fontaine / Studio KGNội thất không gian trưng bày

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online